9 листопада 2021 р.  розпочала свою діяльність ГО «Українське фотографічне товариство» (УФОТО). 

Новостворене Українське фотографічне товариство – це, насамперед, відновлення історичної спілки українських фотоаматорів Західної України, створеної у Львові з метою об’єднати українських фотографів і пропагувати мистецтво та техніку фотографії серед українського населення, яка проіснувала з 09 листопада 1930 р. до 1939 року.

Засновники та члени товариства вели навчально-просвітницьку діяльність, щороку, за час свого існування, організовували виставки української фотографії та видавали каталоги. Друкований орган товариства – єдиний на західних теренах український журнал «Світло і тінь», навколо якого об’єднувалися фотомитці Галичини та у якому звертали увагу на ті ділянки фотографії, що мали значення для національного розвитку. 

Метою діяльності сучасного УФОТО є популяризація та репрезентація українського світливства та його історії, українських фотомистців та світливців аматорів у світовому контексті, сприяння творчому розвитку та реалізації мистецьких проєктів сучасних українських фотоаматорів. Отримання та передача наступним поколінням знань про місце українського фотомистецтва у світовій історії.

Основні завдання УФОТО:

 • досліджувати, популяризувати та поширювати знання про історію української фотографії, фотомистецтва та фотомистців/мисткинь, їхнього внеску у розвиток українського фото та кіномистецтва задля розвитку в суспільстві національної свідомості, формування почуття патріотизму, популяризації культурної спадщини України;
 • розробляти та реалізовувати програми, які сприятимуть поглибленню розуміння значення української фотографії в історико-культурному та мистецькому контекстах;
 • збирати інформацію про об’єкти матеріальної і духовної культури, які документують історію розвитку української фотосправи, та мають історичну, наукову і меморіальну цінність.
 • здійснювати освітню та просвітницьку діяльність, організовувати культурні обміни, заходи, зустрічі, спрямовані на виховання поваги до української історії, традицій і
  національних цінностей.
 • сприяти та допомагати сучасним українським світливцям та фотоаматорам реалізовувати мистецькі проєкти.
 • гуртувати для спільних проєктів світливців і фотоаматорів України та світу;
 • формувати потреби українського суспільства майбутнього у фотомистецтві.

Напрямки діяльності УФОТО:

 • здійснення науково-дослідної, пошукової, виставкової, освітньої та просвітницької роботи з метою популяризації історії українського фотомистецтва та промоції сучасних українських світлиців.
 • збирання та фіксація свідчень і спогадів українських фотомист/ців/-кинь.
 • створення електронного архіву віднайдених матеріалів
 • надання можливості усім зацікавленим використовувати в наукових, освітніх та просвітницьких цілях матеріали електронного архіву.
 • сприяння в побудові, організації діяльності та утриманні центрів збереження української фотографії
 • організація виставкових та інших культурно-мистецьких проєктів з історії фотографії, культури, мистецтва України та українців
 • видання профільних науково-популярних видань, зйомка фільмів, виготовлення сувенірної продукції.